Çocukların gelişimi için doğadan ve ormandan destek alırız. Açık hava deneyimleri eğitimimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Sınıf dışı eğitim modelini mümkün olduğunca çok kullanarak, öğrencileri kapsar, keşif yaklaşımını vurgular ve çok yönlü deneyimlere
açık olmalarını destekleriz. Hedefimiz bilgiyi doğrudan öğretmek yerine, nesneler ve olaylar arasında bağ kurmalarını, çevreyi keşfetmelerini ve tanımlamalarını sağlamaktır.


Orman okulu, ormanlık alan ya da doğal çevreye yapılan tek seferlik ziyaret yerine uzun süreli ve düzenli oturumları içeren uzun vadeli bir süreçtir. Planlama, uyarlama, gözlem ve inceleme orman okulunun ayrılmaz unsurlarıdır. Orman okulu düzenli olarak, aynı gruptaki öğrencilerle akademik yıl boyunca Cuma günleri yapılır.


Eğitim programı ağırlıklı olarak Reggio Emilia bakış açısının, PYP (İlk Yıllar Programı) ilkeleri ile bütünleştirerek kullanılmasından oluşturulmuştur.


Reggio Emilia ilhamlı bir okul olmayı hedefleyen anaokulumuzda öğrenim gören çocuklar mutludur çünkü onlar ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışırlar. Ayrıca çocuklar yaşıtlarına oranla daha çok gelişmiş düşünce yapısına sahiptir. Bu duruma
projelerin katkısı oldukça büyüktür. Çocuklar kendini sanat yoluyla ifade etmeyi ve kendini yaratıcı yollarla ifade etmeyi öğrenir. Çocukların problem çözme yetenekleri gelişir ve farklı açılardan bakmayı öğrenir. Bunların yanı sıra bu yaklaşımın uygulandığı
okullarda öğrenim gören çocukların sosyal becerileri ve iletişimleri oldukça gelişim göstermektedir.


4-6 yaş grubu için her sınıfta biri Türk, birinde anadili İngilizce olan (Native) olan iki öğretmen bulunur. Programın yüzde 70’i İngilizce, yüzde 30’u Türkçe olarak yürütülür.


3 yaş ve oyun grupları için yarım gün İngilizce, yarım gün Türkçe programı uygulanır.  İspanyolca, 4.yaştan itibaren ikinci yabancı dil olarak verilir.


Çift dil becerileri yanısıra; Matematiksel işlem çalışmaları, Gems, Scamper ve GösterAnlat çalışmaları, Müzik ile öğrenme, Oyun tabanlı öğrenme programları kullanılır.